Misyonumuz

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

- Tüm birim ve fonksiyonlarımız ile üyelerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması,

- Üyelerimizin ve ilgili tarafların birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde güvenin tesis edilmesi,

- Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerimizin sürekli kılınması, geliştirilmesi ve belgelendirilmesi,

- Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığının, çevre ve gıda güvenliğinin gözetilmesinin sağlanması yolları ile üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.