KOOPERATİF ŞUBE KAPANIŞ İŞLEMİ

 
1.-)Dilekçe

  • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
2-) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)
3-) Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti