ANONİM ŞİRKET TTK. 198'E GÖRE BİLDİRİM İŞLEMİ

 
Ticaret kanununun 198. maddesine göre ortakların sermaye oranlarının kanunda yazılı sınırlara göre meydana gelmiş değişiklikler tescil ve ilana tabidir,

  • Bu durumun tescilinde şirketi temsile sınırsız yetkili yönetim kurulu üyesi veya üyelerince imzalı dilekçe ve ekinde pay defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti
  • Veya hisse devirlerine yer verilmeksizin alınacak yönetim kurulu kararı başvurulması gerekmektedir.