ANONİM ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

1-) Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2-) Yönetim kurulu kararı  (Noter onaylı – 1 nüsha)