Gerçek Kişi Halefiyet İşlemi (Şahıs Firması)

1-) Dilekçe
Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı.
2-) İşletme unvanı altında imza beyanı 
3-) Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname
4-) Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi
5-) Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası