Gerçek Kişi Sermaye Artışı İşlemi (Şahıs Firması)

1. Dilekçe
(Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)